Преводи на Начало

Преводите на част от съдържание се управляват чрез преводни множества. Всяко такова множество притежава публикация източник и произволен брой преводи за всеки от активираните езици. Всички преводи се проследяват, за да се определи дали да бъдат актуализирани или не, в зависимост от това, дали публикацията източник е променена значително.

ЕзикЗаглавиеСтатусДействия
Bulgarian (source)НачалоПубликувано
EnglishHomeПубликувано
FrenchНачалоПубликувано